Πολιτική cookies

Ανακοίνωση σχετικά με τα Cookies

1. Cookies
Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα δικτυακό τόπο, ενδέχεται να τοποθετήσουμε ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή υπό την μορφή «cookie»- αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε (όταν διαβάζουμε αυτό το cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.
Τα cookies μας βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορούν να μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε τον παρόντα ιστότοπο, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό σας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον επανεισαγάγετε κάθε φορά.
Στη συνέχεια θα βρείτε μία επισκόπηση των cookies, που χρησιμοποιούμε στον παρόντα ιστότοπο. Έπειτα, θα βρείτε τον σκοπό, την ημερομηνία λήξης και την φύση των εν λόγω cookies.
Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Οι επιλογές σας να ρυθμίσετε ποια cookies θα μπορούν να τοποθετηθούν ή να διαβαστούν από εμάς από τον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή τίθενται παρακάτω. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, που περιγράφονται ως «Αυστηρώς Απαραίτητα», η επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο δεν θα είναι δυνατή. Εάν απορρίψετε άλλα cookies, συγκεκριμένες προσφορές, λειτουργίες ή πηγές του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά και να αντιμετωπίσετε απώλεια ομαλής ροής και λειτουργικότητας.

2. Είδη cookies
Οι ακόλουθοι τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο.
Διάρκεια αποθήκευσης:
- Συνεδρίας: Αυτόματη διαγραφή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης
- Μόνιμο: Παραμένει αποθηκευμένο στην συσκευή σας έως την ημερομηνία λήξης του, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Αρμόδιο μέρος:
- Πρώτο μέρος: Τοποθέτηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ή οποιονδήποτε από τους εκτελούντες την επεξεργασία), ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεστε, όπως καθορίζεται από το URL, το οποίο συνήθως προβάλλεται στην μπάρα διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας (σημαίνει: τοποθετούνται από εμάς)
- Τρίτο μέρος: Τοποθετείται από τους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε (σημαίνει: δεν τοποθετούνται από εμάς)

3. Κατηγορίες cookies
Τύπος cookie
- Αυστηρώς Απαραίτητα – σημαίνει ότι εάν τα συγκεκριμένα cookies απενεργοποιηθούν, η επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο δεν θα είναι δυνατή.
- Λειτουργικά – σημαίνει ότι εάν τα συγκεκριμένα cookies απενεργοποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις λειτουργίες όπως ειδικώς ζητούνται από εσάς.
- Εντοπισμού social plug-in – σημαίνει cookies τρίτου μέρους (κοινωνικό δίκτυο) που χρησιμοποιούνται από μονάδες social plug-in ενσωματωμένα από εμάς στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία δεν είναι λειτουργικά αλλά χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ατόμων για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης (behavioural advertising), αναλύσεων ή ερευνών αγοράς.
- Διαφήμισης τρίτων μερών – σημαίνει cookies τρίτου μέρους, που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση και για σκοπούς όπως συμπεριφορικής διαφήμισης (behavioural advertising), ρυθμίσεων συχνότητας (frequency capping), financial logging, ad affiliation, click fraud detection, έρευνας και ανάλυσης αγοράς, βελτίωσης προϊόντος και debugging.
- Αναλύσεων πρώτου μέρους – σημαίνει cookies παραγόμενα από τον παρόντα ιστότοπο προκειμένου να μας επιτρέψουν να λάβουμε στατιστικές σχετικά με τους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου (π.χ. μοναδικών επισκεπτών, εντοπισμού ζητημάτων περιήγησης ιστοτόπου, ανίχνευσης των συχνά χρησιμοποιούμενων όρων από την μηχανή αναζήτησης…)
Επιλογές διαχείρισης:
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απενεργοποίηση, παρακαλούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) προκειμένου είτε:
• Να απομακρύνετε άμεσα τα cookies από τον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας
• Να μπλοκάρετε τα cookies
• Να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την τοποθέτηση ενός cookie.
Εάν απομακρύνετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο δεν θα είναι δυνατή.

4. Επισκόπηση cookies
Κατωτέρω βλέπετε μια επισκόπηση ορισμένων τύπων cookies αυτού του ιστοτόπου.
4.1 Λειτουργικά cookies
• PHPSESSID. Αυτό το cookie επιτρέπει να αποθηκεύετε την συνεδρία σας.
• cookieconsent_dismissed. Εάν συμφωνείτε με την πολιτική των cookies στον παρόντα ιστότοπο, το συγκεκριμένο cookie θα απενεργοποιήσει την προειδοποίηση cookies.
• Η γλώσσα (language) είναι ένα cookie, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της τελευταίας επιλεγμένης γλώσσας σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο θα επιλεχθεί η γλώσσα προτίμησής σας.
a. Google analytics
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποίει το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικής δικτύου από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies» για να βοηθήσει τον παρόντα ιστότοπο να αναλύσει πώς χρησιμοποιείται από εσάς. Μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούνται από το Google Analytics:
• _UTMA: Αυτό το cookie εγγράφεται τυπικά στο πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν το cookie έχει διαγραφεί από εσάς και το πρόγραμμα περιήγησης κατόπιν επισκεφτεί τον παρόντα ιστότοπο, ένα νέο __utma cookie θα εγγράφεται με ένα διαφορετικό μοναδικό ID. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μοναδικούς επισκέπτες στον παρόντα ιστότοπο και ανανεώνεται με κάθε προβολή της σελίδας. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως αυτό το cookie παρέχεται με ένα μοναδικό ID, το οποίο το Google Analytics χρησιμοποιεί για να επιβεβαιώσει τόσο την εγκυρότητα όσο και την προσβασιμότητα του cookie, ως ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας.
• _UTMC: Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __UTMC για να προσδιορίσει εάν πρέπει ή όχι να ξεκινήσει μια νέα συνεδρία για εσάς. Αυτό το cookie λήγει όταν εξέρχεστε του προγράμματος περιήγησής σας.
• _UTMZ: Αυτό το cookie αποθηκεύει τον τύπο της αναφοράς που χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στον παρόντα ιστότοπο, είτε μέσω μιας απευθείας μεθόδου, είτε ενός συνδέσμου αναφοράς, μιας αναζήτησης ιστοτόπου, ή μιας εκστρατείας όπως μια διαφήμιση ή μια σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την κίνηση στη μηχανή αναζήτησης (search engine traffic), εκστρατείες διαφημίσεων και πλοήγησης σελίδων εντός του παρόντος ιστοτόπου. Το cookie ανανεώνεται με κάθε προβολή της σελίδας στον παρόντα ιστότοπο.
• _GAT: Προκειμένου να λάβει κάποια εικόνα για τις τιμές αιτήματος από τον διακομιστή, το Google Analytics χρησιμοποιεί αυτό το cookie.