Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων

Σύμφωνα με το ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Η Daikin Airconditioning Greece Α.Ε., οδός Αγίου Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι, Ελλάδα, με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 60651/01ΑΤ/Β/06/178 συγκεντρώνει, καταγράφει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες StandbyMe.
Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων και επιτρέπετε αυτόματα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτής της Πολιτικής και του ν. 2472/1997.

Τι είδους πληροφορίες ζητούμε και με ποιο τρόπο;

Η DAGR μπορεί να συγκεντρώνει, καταγράφει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά είναι τα δεδομένα τα οποία αφορούν εσάς προσωπικά π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση εγκατάστασης, το e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου.
Η DAGR μπορεί να συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο ενεργητικό, λαμβάνοντας τις πληροφορίες, τις οποίες εσείς αποκλειστικά χορηγήσατε με την εγγραφή σας στην επιλογή «Ο Λογαριασμός σας» ή/και με την αγορά σας στο Δικτυακό Κατάστημα.
Η DAGR μπορεί επίσης να συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα αυτόματα με την χρήση «Cookies». Ένα «cookie» αποτελεί ένα μικρό αρχείο κειμένου, που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Κατάστημα. Διαφόρων ειδών πληροφορίες αποθηκεύονται σε αυτό το αρχείο για την βελτίωση της άνετης περιήγησής σας και θα καταστήσει την επόμενη επίσκεψή σας στο Δικτυακό Κατάστημα περισσότερο φιλική προς τον χρήστη. Μέσω της χρήσης «cookies» το Δικτυακό Κατάστημα μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τις προσωπικές σας ανάγκες ή να αποθηκεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, ώστε να μην χρειάζεται να το επανεισάγετε κάθε φορά.
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα «cookies» και σχετικά με τις επιλογές σας διαχείρισης της χρήσης συγκεκριμένων «cookies», μπορούν να βρεθούν στην Ανακοίνωσή μας σχετικά με τα Cookies.

Για ποιόν σκοπό χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες;

Η DAGR συγκεντρώνει, καταγράφει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο για ειδικούς και νόμιμους σκοπούς και εντός των ορίων του ν. 2472/1997. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται για 1) τον χειρισμό εντολών, 2) σκοπούς marketing, 3) την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, 4) στατιστικούς λόγους, 5) συντήρηση.

Μεταβίβαση πληροφοριών προς τρίτα πρόσωπα

Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσία σχετική με το Δικτυακό Κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας. Ως συνέπεια τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε οικονομικούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών πιστωτικών καρτών.
Η DAGR έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο της πρόληψης τέλεσης απάτης, να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται όπως σε οικονομικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών πιστωτικών καρτών και πιστοποιημένες αρχές.
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα στην μητρική εταιρεία της DAGR, την Daikin Europe N.V, καθώς και σε άλλες εταιρείες του ομίλου Daikin.
Δεδομένου ότι η Daikin λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, η DAGR, πάντα τηρώντας τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 και τις απαιτήσεις και διαδικασίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να χορηγήσει τις πληροφορίες που παρείχατε σε μια εταιρεία του ομίλου Daikin, η οποία μπορεί να εδρεύει και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η DAGR θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την μεταφορά αυτή.

Προστασία Ιστοτόπου

Η DAGR χρησιμοποιεί μια ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση στο διαδίκτυο για να προστατέψει τις πληρωμές σας, κατά την διάρκεια των δικτυακών αγορών σας. Αυτή η ασφαλής σύνδεση στο διαδίκτυο κρυπτογραφεί και προστατεύει τις πληροφορίες που χορηγείτε μέσω διαδικτύου.
Η DAGR δεν θα διατηρεί ποτέ πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα ή πληροφορίες σχετικά με τρόπους πληρωμής ή άλλα οικονομικά δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το ν. 2472/1997 διατηρείτε το δικαίωμα να εξετάσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της DAGR ή του ομίλου Daikin. Προς τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@daikin.gr. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακάτω στην επιλογή «Ο Λογαριασμός σας».
Το παρόν Δικτυακό Κατάστημα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, που δεν ανήκουν ή λειτουργούν από την Daikin. Παρακαλούμε όπως έχετε υπόψη ότι η Daikin δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστοτόπων.

Επιπλέον πληροφορίες

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την DAGR αποστέλλοντας απλώς αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες στο info@daikin.gr. Η DAGR ενδέχεται να ζητήσει την χορήγηση του ονόματος και της διεύθυνσής σας και πιθανώς μια περισσότερο λεπτομερή εξήγηση του αιτήματός σας. Η DAGR θα απαντά στο αίτημά σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.