Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς Α.Ε., οδός Αγίου Κωνσταντίνου 50-52, 151 24, Μαρούσι, Ελλάδα, με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 006910001000 (εφεξής η “DAGR”) συλλέγει και επεξεργάζεται, υπό της ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες του ιστοτόπου StandbyMe.
Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και της εκάστοτε ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τι είδους πληροφορίες ζητούμε και με ποιο τρόπο;
Η DAGR μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία σας αφορούν, όπως π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση εγκατάστασης, το e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου σας.
Η DAGR μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο ενεργητικό, λαμβάνοντας τις πληροφορίες, τις οποίες εσείς αποκλειστικά χορηγείτε με την εγγραφή σας στην επιλογή «Ο Λογαριασμός σας» ή/και με την πραγματοποίηση αγοράς στο Δικτυακό Κατάστημα.
Η DAGR μπορεί επίσης να συλλέγει προσωπικά δεδομένα με την χρήση «Cookies». Τα «cookies» αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, που εγκαθίστανται στην τερματική σας συσκευή (λ.χ. υπολογιστής, τηλέφωνο, tablet, κλπ) κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Κατάστημα. Οι εκάστοτε πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό το αρχείο αποσκοπούν στην βελτίωση της περιήγησής σας και προκειμένου να καταστήσουν την επόμενη επίσκεψή σας στο Δικτυακό Κατάστημα περισσότερο φιλική προς εσάς. Μέσω της χρήσης «cookies» το Δικτυακό Κατάστημα μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τις προσωπικές σας ανάγκες ή να αποθηκεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, ώστε να μην χρειάζεται να το επανεισάγετε κάθε φορά.
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα «cookies» και σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης της χρήσης συγκεκριμένων «cookies» είναι διαθέσιμες στην Ανακοίνωσή μας σχετικά με τα Cookies.
Για ποιόν σκοπό χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες;
Η DAGR συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για ειδικούς και νόμιμους σκοπούς και εντός των ορίων της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται για 1) τον χειρισμό εντολών, 2) με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς marketing (όπως λ.χ. να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις που περιέχουν ειδήσεις, πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειές μας οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν), 3) την διαχείριση των σχέσεων μας με τους πελάτες, 4) στατιστικούς λόγους, 5) συντήρηση.
Διαβίβαση πληροφοριών προς τρίτα πρόσωπα
Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το Δικτυακό Κατάστημα, ενδεικτικά, σε οικονομικούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών πιστωτικών καρτών. Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Ως συνέπεια τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε οικονομικούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών πιστωτικών καρτών.
Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο της πρόληψης τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται όπως σε οικονομικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών πιστωτικών καρτών και πιστοποιημένες αρχές.:
- όπου αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή νόμιμη υποχρέωση, και
- για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας, την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια άλλων χρηστών ή για τη διερεύνηση κλοπής ή απάτης.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στην μητρική εταιρεία της DAGR, την Daikin Europe N.V, με έδρα στο 8400 Oostende, Zandvoordestraat 300 καθώς και σε άλλες εταιρείες του ομίλου Daikin.
Δεδομένου ότι η Daikin λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, η DAGR, εντός του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει κάθε φορά, ενδέχεται να χορηγήσει τις πληροφορίες που παρείχατε σε μια εταιρεία του ομίλου Daikin, η οποία μπορεί να εδρεύει και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η DAGR θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την διαβίβαση αυτή, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, όπως λ.χ. των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού ο οποίος επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
Ασφάλεια Συναλλαγών
Η DAGR χρησιμοποιεί μια ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση στο διαδίκτυο για να προστατέψει τις πληρωμές σας, κατά την διάρκεια των διαδικτυακών αγορών σας. Αυτή η ασφαλής σύνδεση στο διαδίκτυο κρυπτογραφεί και προστατεύει τις πληροφορίες που χορηγείτε μέσω διαδικτύου.
Η DAGR δεν θα διατηρεί ποτέ πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα ή πληροφορίες σχετικά με τρόπους πληρωμής ή άλλα οικονομικά δεδομένα, πέρα από όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών.
Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, δέσμευσης, διαγραφής και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@daikin.gr. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακάτω στην επιλογή «Ο Λογαριασμός σας».
Το παρόν Δικτυακό Κατάστημα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, που δεν ανήκουν ή λειτουργούν από την Daikin (“linked sites”). Η DAGR και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου Daikin δεν ευθύνονται για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των ιστοτόπων. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης που χρησιμοποιούν οι εν λόγω ιστότοποι (linked sites).
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την DAGR αποστέλλοντας αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες στο info@daikin.gr . Η DAGR ενδέχεται να ζητήσει την χορήγηση του ονόματος και της διεύθυνσής σας και πιθανώς μια περισσότερο λεπτομερή εξήγηση του αιτήματός σας. Η DAGR θα απαντά στο αίτημά σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.