Συχνές ερωτήσεις

Γιατί έτσι βεβαιώνεστε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Σε περίπτωση που τα φίλτρα που χρησιμοποιείτε είναι κορεσμένα, υπάρχει κίνδυνος να απελευθερωθούν βακτήρια στον κλιματιζόμενο χώρο. Πέρα από αυτό, μία κακώς συντηρημένη μονάδα αυξάνει τις ηλεκτρικές καταναλώσεις της, καθώς και μεταβάλλει το σημείο λειτουργίας της μονάδας, πράγμα που οδηγεί σε αστάθεια λειτουργίας της μονάδας και απόκλιση από το επιθυμητό αποτέλεσμα.Τέλος αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα θορύβου της μονάδας.

Μόνο ένα κακώς συντηρημένο κλιματιστικό μπορεί να σας κάνει να αρρωστήσετε. Ένα σωστά συντηρημένο κλιματιστικό μπορεί μόνο να συνεισφέρει στην δημιουργια ενός υγιούς περιβάλλοντος. Ένα σωστά συντηρημένο κλιματιστικό έχει μηχανισμούς διατήρησης ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπως το φίλτρο αέρα, ο εξαερισμός και η διατήρηση των επιπέδων υγρασίας στα κατάλληλα επίπεδα.

Αυτό απαιτεί μία σειρά από ενέργειες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σωστά συντηρημένη μονάδα. Αυτό μειώνει σημαντικά τις απώλειες ενέργειας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κλιματιστικό τελευταίας τεχνολογίας ενεργειακής κλάσης Α+++.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κλιματιστικό σωστά διαστασιολογημένο για τον χώρο που θέλετε να θερμάνετε. Μεγαλύτερο ή μικρότερο κλιματιστικό οδηγεί σε αυξημένες ηλεκτρικές καταναλώσεις και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μονάδες με ψυκτικό μέσο τελευταίας τεχνολογίας τύπου R-32. Το νέο ψυκτικό μέσο μειώνει σημαντικά τις ηλεκτρικές καταναλώσεις και τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου με τα βελτιωμένα του θερμοδυναμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα σύγχρονα.

Μια σωστά συντηρημένη μονάδα ελαττώνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς διατηρείτε
καθαρό το φίλτρο αέρα
καθαρή την εξωτερική μονάδα βελτιώνοντας την λειτουργία του ανεμιστήρα
καθαρό τους ανεμιστήρες της μονάδας από επικαθίσεις
καθαρές τις επιφάνειες μετάδοσης θερμότητας βελτιώνοντας την λειτουργία του κλιματιστικού
καθαρή την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων του κλιματιστικού βελτιώνοντας την ροή μέσα στην μονάδα

Ελέγξετε εάν τα φίλτρα του αέρα είναι καθαρά. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν εμποδίζονται. Δοκιμάστε να κλείσετε την παροχή ρεύματος του μηχανήματος για 5 λεπτά. Αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Κάντε τους ακόλουθους ελέγχους.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει ή καεί η ασφάλεια του πίνακα.
Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει καινούριες μπαταρίες.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης δεν είναι προγραμματισμένος εσφαλμένα.
Αν παρόλα αυτά το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, είναι πιθανό ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην μονάδα σας και θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον συνεργάτη σας.

Τα ραδιοκύματα, οι κεραυνοί ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα μπορεί μερικές φορές προκαλούν ασυνήθιστη λειτουργία των κλιματιστικών.Δοκιμάστε να κλείσετε την παροχή ρεύματος βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα ή κατεβάζοντας την ασφάλεια και στη συνέχεια περιμένοντας 5 λεπτά δώστε παροχή και επανεκκινείστε το κλιματιστικό. Αν παρόλα αυτά η μονάδα ακόμα εμφανίζει την ίδια δυσλειτουργία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη σας.